PADEL TEA

Descripció del Projecte

Aquest projecte té l’objectiu d’apropar l’esport als nens/es afectats pel Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) per tal de contribuir positivament al seu desenvolupament i que els permeti gaudir del pàdel, i l’esport en general de manera inclusiva tota la seva vida, prevenint-los així del sedentarisme i l’aïllament social. Tot el servei s’ofereix seguint una metodologia pautada i adaptada a cada cas, fent ús dels recursos més adequats per aquest trastorn, com ho són el suport visual, els circuits per potenciar la flexibilitat psicomotriu o el treball de les diferents habilitats per separat. Tot això sempre amb una ràtio de treball personalitzat d'1 monitor per 2 nens/es.

S’ensenya als nens mitjançant l’ús de procediments basats en l’Anàlisi Aplicat del Comportament (ABA: Applied Behavior Analysis): Les habilitats a ensenyar es descomponen en partícules d’aprenentatge tan petites com siguin necessàries, assegurant d’aquesta manera que el nen aprengui sota una estructura constant d’èxit i diversió, evitant les frustracions i fomentant les pròpies expectatives d'autoeficàcia.  

En el cas del pàdel, l’activitat combina l’entrenament estrictament tècnic amb diferents activitats lúdico-esportives, per tal de generar així emocions positives als seus participants i facilitar la cohesió grupal. Hi ha un seguiment individual i un treball específic amb cada nen, que es combina amb el treball conjunt i en equip de les habilitats específiques. A més a més posem èmfasi en el joc en equip així com la interacció amb els companys. 

Beneficiaris

Els nens/es i les famílies són els màxims beneficiaris d’aquesta activitat.

Les famílies d’aquest col·lectiu sovint es veuen castigades econòmicament degut a l’alt cost que les activitats per a nens amb TEA acostumen a tenir, sent moltes vegades aquests preus inassolibles per a moltes d’elles. Per tal de garantir que els infants amb TEA i les seves famílies puguin gaudir d’activitats extraescolars en igualtats de condicions que altres nens/es neurotípics, SPORTEA és un projecte solidari co-finançat que possibilita que les famílies paguin el mateix preu que costaria una activitat extraescolar convencional.

A més, les activitats d’oci per les famílies amb nens/es TEA també comporta sovint un respir que els pot ajudar més.

Els infants que gaudeixen de les activitats SPORTEA potencien la seva autonomia alhora que practiquen una activitat física que els ajuda en la socialització i comunicació sigui verbal o no i sobretot a gaudir d’una activitat on ells són els màxims protagonistes. 

 

Descripció del Projecte

Aquest projecte té l'objectiu d'apropar l'esport als nens/es afectats pel Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) per tal de contribuir positivament al seu desenvolupament i que els permeti gaudir del bàsquet, i l'esport en general de manera inclusiva tota la seva vida, prevenint-los així del sedentarisme i l'aïllament social. Tot el servei s'ofereix seguint una metodologia pautada i adaptada a cada cas, fent ús dels recursos més adequats per aquest trastorn, com ho són el suport visual, els circuits per potenciar la flexibilitat psicomotriu o el treball de les diferents habilitats per separat. Tot això sempre amb una ràtio de treball personalitzat d'1 monitor per 2 nens/es.

En el cas del bàsquet, l'activitat combina l'entrenament estrictament tècnic amb diferents activitats lúdico-esportives, per tal de generar així emocions positives als seus participants i facilitar la cohesió grupal. Hi ha un seguiment individual i un treball específic amb cada nen, que es combina amb el treball conjunt i en equip de les habilitats específiques com ho poden ser el bot, la passada, el tir i el domini de la pilota. A més a més posem èmfasi en el joc en equip així com la interacció amb els companys.

Beneficiaris

Els nens/es i les famílies són els màxims beneficiaris d'aquesta activitat.

Les famílies d'aquest col·lectiu sovint es veuen castigades econòmicament degut a l'alt cost que les activitats per a nens amb TEA acostumen a tenir, sent moltes vegades aquests preus inassolibles per a moltes d'elles. Per tal de garantir que els infants amb TEA i les seves famílies puguin gaudir d'activitats extraescolars en igualtats de condicions que altres nens/esneurotípicsSPORTEA és un projecte solidari co-finançat que possibilita que les famílies paguin el mateix preu que costaria una activitat extraescolar convencional.

A més, les activitats d'oci per les famílies amb nens/esTEA també comporta sovint un respir que els pot ajudar més.

Els infants que gaudeixen de les activitats SPORTEA potencien la seva autonomia alhora que practiquen una activitat física que els ajuda en la socialització i comunicació sigui verbal o no i sobretot a gaudir d'una activitat on ells són els màxims protagonistes.

Objectius del 2016/17:

1.200€

Històrics anys anteriors:

2015/16: 0€

Pressupost aconseguit

66%

Galeria d'imatges