BTTEA

Descripció del Projecte

Aquest projecte té l’objectiu d’apropar l’esport als nens/es afectats pel Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) per tal de contribuir positivament al seu desenvolupament i que els permeti gaudir de la bicicleta, i l’esport en general de manera inclusiva tota la seva vida, prevenint-los així del sedentarisme i l’aïllament social. Tot el servei s’ofereix seguint una metodologia pautada i adaptada a cada cas, fent ús dels recursos més adequats per aquest trastorn, com ho són el suport visual, els circuits per potenciar la flexibilitat psicomotriu o el treball de les diferents habilitats per separat. Tot això sempre amb una ràtio de treball personalitzat d'1 monitor per 2 nens/es.

S’ensenya als nens mitjançant l’ús de procediments basats en l’Anàlisi Aplicat del Comportament (ABA: Applied Behavior Analysis): Les habilitats a ensenyar es descomponen en partícules d’aprenentatge tan petites com siguin necessàries, assegurant d’aquesta manera que el nen aprengui sota una estructura constant d’èxit i diversió, evitant les frustracions i fomentant les pròpies expectatives d'autoeficàcia.       

L’aprenentatge de la bicicleta es basa en l’experimentació d’emocions i sensacions positives, així com el foment de la motivació i l’autonomia personals. Desenvolupem un treball específic i individualitzat amb cada infant, dissenyant un pla de treball concret atenent a les seves necessitats específiques. Hi ha grups d’aprenentatge per als infants que no saben anar amb bicicleta i grups de sortides per als que ja n’han après. Per aquesta activitat comptem amb la col·laboració de la Fundació Planeta Imaginario, que ajuda a potenciar el projecte aportant un equip de psicòlegs especialitzat amb TEA.

Beneficiaris

Els nens/es i les famílies són els màxims beneficiaris d’aquesta activitat.

Les famílies d’aquest col·lectiu sovint es veuen castigades econòmicament degut a l’alt cost que les activitats per a nens amb TEA acostumen a tenir, sent moltes vegades aquests preus inassolibles per a moltes d’elles. Per tal de garantir que els infants amb TEA i les seves famílies puguin gaudir d’activitats extraescolars en igualtats de condicions que altres nens/es neurotípics, SPORTEA és un projecte solidari co-finançat que possibilita que les famílies paguin el mateix preu que costaria una activitat extraescolar convencional.

A més, les activitats d’oci per les famílies amb nens/es TEA també comporta sovint un respir que els pot ajudar més.

Els infants que gaudeixen de les activitats SPORTEA potencien la seva autonomía alhora que practiquen una activitat física que els ajuda en la socialització i comunicació ja sigui verbal o no i sobretot a gaudir d’una activitat on ells són els màxims protagonistes. 

Històric anys anteriors:

  • 2012/13: 520.20€
  • 2013/14: 520.20€
  • 2014/15: 3344.88€
  • 2014/15: 5017.32€
  • 2015/16: 0€
  • 2016/17: 63€

Pressupost aconseguit

66%

Galeria d'imatges