Condicions del Servei

EXTRAESCOLARS/COLÒNIES/CASALS


 1. Si no es respecten o es compleixen qualsevol dels punts exposats a continuació, Dinamiks es reserva el dret d'anul·lació de la contractació del servei.
 2. Les activitats ofertes per Dinamiks (Colònies, Casals i Extraescolars) es desenvolupen en centres legalment equipats per poder desenvolupar els seus serveis, i durant l’estada es poden realitzar activitats a l’aire lliure depenent de les condicions meteorològiques. Aquestes condicions poden canviar abans o durant la realització  de l'activitat, i això pot comportar una modificació en el programa de la mateixa, fins i tot l’anul·lació si fos necessari.
 3. Totes les activitats contractades amb DINAMIKS, inclouen assegurança d'accidents i de responsabilitat civil contractada amb la companyia asseguradora Atlantis Seguros.
 4. El client té l'obligació d'informar a DINAMIKS d’aquells estats de salut, com per exemple, malalties cardiovasculars, problemes de mobilitat o psicomotricitat, problemes de visió greus, trastorns psiconeurològics, o qualsevol altra patologia o malaltia, que pogués suposar un risc per a la seva integritat física durant el desenvolupament de l’activitat a contractar o contractada. No fer-ho o ocultar-ho suposa la pèrdua dels drets d’assegurança i de responsabilitat de Dinamiks.
 5. La majoria de les activitats ofertes al servei de Casals, Colònies i Extraescolars de DINAMIKS estan dissenyades per un públic infantil, Juvenil I familiar, per tant, cal informar de l’edat dels participants.
 6. Les famílies de les extraescolars tenen la possibilitat de fer un seguiment en les sessions del mateix dia, però sempre respectant la integritat i el bon funcionament del servei, en els altres serveis com Colònies i Casals sempre serà sota la supervisió i direcció de DINAMIKS.
 7. Les famílies d’extraescolars per nens/es amb autisme, tindran la possibilitat d’apuntar també als germans o altres familiars, ja que és un programa integrador. També podran participar de les activitats de casalsi Colònies nens/es amb TEA, sense que això suposi una discriminació econòmica per a les famílies.
 8. El preu de les activitats inclou tot el material tècnic necessari per a desenvolupar-la.
 9. En realitzar la reserva el client rebrà informació complementària sobre l’activitat, així com algunes observacions si s’escau.
 10. En formalitzar la reserva de qualsevol activitat de DINAMIKS el responsable legal autoritza a l’usuari a realitzar les activitats que estiguin en el programa ja siguin d’aventura com ara Tirolines, ponts de mico, Ràpel, i vies ferrada, bicicleta entre d’altres. Aquestes sempre són adaptades a les edats dels nens/es i conduïdes per un monitor/a especialista.
 11. En el cas de què l’usuari tingui febre o es trobi malament durant l’estada, i en el cas de què DINAMIKS no pugui localitzar al tutor/a legal, la persona que contracti el servei, autoritza automàticament a DINAMIKS, a portar l’usuari a un centre mèdic amb un vehícle públic com ambulància, taxi..., i que sota la direcció facultativa es prengui la decisió necessària. Sota firma i per correu electrònic del tutor/a legal, es podrà donar permís a l'equip de DINAMIKS a portar el nen/a que es trobi malament en el centre mèdic més pròxim. 
 12. Les activitats contractades per DINAMIKS han de ser en zones equipades i homologades, pel correcte funcionament de l’activitat, així com, les activitats dissenyades per l’equip de DINAMIKS han de complir les obligacions de seguretat marcades per llei.
 13. La Ràtio establerta en als Casals, Colònies i Extraescolars de DINAMIKS és d’1 monitor/a per 10 nens/es i en cap cas es superarà aquesta ràtio legalment establerta per l’administració competent. En el cas de les extraescolars amb nens/es amb autisme la ràtio establerta és d’1 monitor/a per 2 nens/es.
 14. La persona que contracta el servei es compromet a seguir i respectar els horaris establerts, per la bona gestió dels serveis (sortida/arribada).
 15. Les pèrdues de material, danys a les instal·lacions o danys al material de les activitats, per la negligència dels usuaris, la persona que signa la contractació es compromet a cobrir les despeses generades en tal cas.
 16. En els casos de Colònies i Casals, abans de realitzar l’activitat el familiar haurà d’informar prèviament si vol que DINAMIKS faci l’entrega de regals, o pastís per possibles aniversaris dels usuaris.  
 17. DINAMIKS, disposa de fulls de reclamació oficials a disposició dels clients.
 18. Per efectuar la contractació el client podrà optar per 4 modalitats de pagament (Paypal, Transferència, Fraccionat, Domiciliació).
  1. En la modalitat Paypal el client podrà fer un pagament On-Line fent la passarel·la de pagament i amb la targeta que el client estimi oportú, respectant sempre les comissions i condicions que estipuli Paypal (2% de comissió)(No es pot pagar per Paypal en el cas de descomptes promocionals especials). 
  2. En la modalitat de Transferència el client podrà fer un pagament del total del servei, pels mitjans que el client estimi oportú, però sempre durant les 48h posteriors a la contractació de servei.
  3. La modalitat de pagament Fraccionat el client té l’obligació de contactar amb DINAMIKS mitjançant telèfon (93 588 86 81), i si opta per aquesta modalitat de pagament, el client haurà de pagar una comissió del 2% sobre el preu total del servei, i podrà fer la reserva fent un pagament del 30% sempre durant les 48h posteriors a la contractació de servei, i la resta 30 dies abans de l’inici de l’esdeveniment. Si es sobrepassen aquestes dates veure punt 19 (Anul·lacions). El client no podrà optar per l’opció de pagament fraccionat, un cop passats els 30 dies naturals previs a l’activitat.
  4. La modalitat de Domiciliació Bancària s’aplicarà en els casos d’extraescolars de DINAMIKS, i aquestes es realitzaran mensualment o trimestralment. Per tramitar les domiciliacions el client haurà de facilitar a DINAMIKS el número de compte, nom/cognom del titular més el DNI per correu electrònic al compte Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. . 30 dies abans de l’inici de l’activitat es procedirà al pagament.
  5. En la modalitat 18.2 i 18.3 caldrà fer un ingrés al número de compte de DINAMIKS (ES14) 0081 0562 66 0001143515 posant de concepte NOM ESDEVENIMENT (COGNOMS DEL TUTOR/A LEGAL).
 19. Anul·lacions/Modificacions
  1. El client podrà anul·lar o modificar la contractació fins a 60 dies naturals previs a la data  de l’activitat i es retorna el total de la reserva de la plaça.
  2. Si anul·la o modifica l’esdeveniment fins 30 dies abans de l’inici de l’activitat, Dinamiks es compromet a retornar el dipòsit abonat pel client del 90% si es troba un substitut que cobreixi la plaça. En el cas de no trobar cap substitut que cobreixi la plaça, se li reservarà durant 12 mesos el 100%, i podrà utilitzar-ho per a realitzar qualsevol dels serveis de DINAMIKS (Colònies, Festes, Extraescolars, Casals) que s’ofereixin en aquest període.
  3. Durant els 29 dies previs a la data contractada, només es podrà mantenir les condicions del punt 19.2 per baixa mèdica justificada (aportació d'un justificant mèdic) o altres causes de força major (documentació justificada), avisant sempre amb l'antelació més gran possible. En cas contrari, implica la pèrdua total de l’import de la reserva.
  4. Si l’usuari es posa malalt o pateix qualsevol altre incident durant l’activitat, DINAMIKS es compromet, de reservar els dies restants que faltin per acabar l’activitat, durant 12 mesos descomptant les despeses fixes generades per l’activitat.
  5. En funció de l'activitat aquestes poden estar subjectes a un mínim d'inscripcions. Si no s'arribés al mínim d'inscrits, Dinamiks es reserva el dret d'anul·lació de l'activitat i el retorn íntegre de l'ingrés realitzat pel client.
 20. Per optar als Descomptes del 5% o del 10%, el client ha de contactar amb Dinamiks (Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. ), i se li facilitarà un codi promocional per totes les opcions següents:  
  1. El client podrà optar a un 5% de descompte si durant els 12 mesos ha contractat qualsevol servei de DINAMIKS (Festes, Extraescolars, Colònies, Casals). 
  2. Si el client és família nombrosa o monoparental podrà optar a un 5% de descompte si presenta un Carnet Oficial que ho acrediti enviant un correu Electrònic a DINAMIKS.  
  3. Si la persona que sol·licita el descompte, presenta un tiquet de compra de qualsevol dels col·laboradors de DINAMIKS, o bé és soci d’aquest col·laborador, podrà optar a un 5% de descompte..
  4. Tots aquests descomptes són acumulables fins a un màxim del 10%.
  5. Per descomptes promocionals especials s'ha de contactar amb Dinamiks, i l'única modalitat de pagament serà mitjançant transferència bancària. 
  6. En el cas de les extraescolars d’SPORTEA (Autisme), els descomptes no són aplicables al ser un servei Co-finançat per DINAMIKS. 

 

FESTES PARTICULARS


 1. Si no es respecten o es compleixen qualsevol dels punts exposats a continuació, Dinamiks es reserva el dret d'anul·lació de la contractació del servei.
 2. Les activitats ofertes per Dinamiks es desenvolupen en centres, parcs i cases particulars, i estan subjectes a les condicions meteorològiques. Aquestes condicions poden canviar abans o durant la realització  de l'activitat, i això pot comportar una modificació en el programa de la mateixa, fins i tot l’anul·lació si fos necessari.
 3. Les famílies que contracten les activitats per realitzar-les a la via pública (parcs, places...), són responsables de demanar els permisos legals a les autoritats competents  i, assumir els possibles danys que puguin ocasionar.
 4. Al realitzar la demanda de pressupost, el client ha d'esperar 3 dies màxims a què Dinamiks pugui fer l'estudi i fer l'aprovació d'aquest. Amb la demanda de pressupost el client rebrà una còpia, i un cop aprovat, les observacions finals es tractaran per telèfon els dies previs a l’activitat. En el cas de les cases particulars, el client està subjecte a informar a DINAMIKS sobre l’espai (amb una visita prèvia a l’activitat o amb una foto).
 5. Les activitats realitzades per Dinamiks han de ser en zones fora d’obstacles, piscines, i d’altres que puguin obstaculitzar el correcte funcionament de l’activitat. Han de ser en zones equipades i homologades, pel correcte funcionament de l’activitat, així com, les activitats dissenyades per l’equip de DINAMIKS han de complir les obligacions de seguretat marcades per llei.
 6. La Ràtio establerta en les activitats de festes particulars de DINAMIKS és d’1 monitor/a per 10 nens/es, i en cap cas es superarà aquesta ràtio legalment establerta per l’administració competent. En el cas de superar la Ratio de nens/es per monitor/a, es valorarà la possibilitat de que algun responsable Legal ajudi activament pel degut funcionament del servei i control dels nens/es (el responsable legal en aquest cas haurà de seguir les directrius i consignes marcades pel responsable de l’activitat).
 7. La persona que contracta l’activitat de Dinamiks, és el màxim responsable de tots els nens/es menors d’edat, que no participin activament del servei contractat.
 8. Abans de realitzar l’activitat el familiar haurà d’informar prèviament si vol que l’animació de Dinamiks faci l’entrega de regals, pinyata o pastís... dins de l’horari contractat pel client.
 9. Es carregarà un suplement de transport en cas que l’activitat es realitzi a una distància superior a 10km d'anada. Aquest suplement serà de 12€ per distància entre 20-40km i de 20€ per distància entre 40-60km (anada i tornada).Per distàncies superiors es cobrarà en funció del quilometratge, peatges i cost desplaçament de l'equip de monitors. La zona de referència per calcular les distàncies és Sant Cugat del Vallès. 
 10. Per efectuar la contractació el client podrà optar per 3 modalitats de pagament (Paypal, Transferència, Fraccionat).
  1. En la modalitat Paypal el client podrà fer un pagament On-Line per l'INTRANET de Dinamiks a la secció <<Realitzar pagament>>, i amb la targeta que el client estimi oportú, respectant sempre les comissions i condicions que estipuli Paypal (2% de comissió)(No es pot pagar per Paypal en el cas de descomptes pomocionals especials).
  2. En la modalitat de Transferència el client podrà fer un pagament del total del servei, pels mitjans que el client estimi oportú, però sempre durant les 48h posteriors a la data de contractació del servei.
  3. En la modalitat de pagament Fraccionat el client té l’obligació de contactar amb DINAMIKS mitjançant telèfon (93 588 86 81), i si opta per aquesta modalitat de pagament, el client haurà de pagar una comissió del 2% sobre el preu total del servei, i podrà fer la reserva fent un pagament del 30% sempre durant les 48h posteriors a la data de contractació del servei, i abonant la resta 7 dies abans de l’inici de l’esdeveniment. Si es vol fer el segon pagament en efectiu, s'ha de comunicar prèviament a la contractació de l'activitat, i formalitzar-lo el mateix dia entregant un sobre amb la quantitat exacta, al tècnic de DINAMIKS. Si es sobrepassen aquestes dates veure punt 10 (Anul·lacions). El client no podrà optar per l’opció de pagament fraccionat, si falten menys de 7 dies naturals per l'inici de l'activitat.   
  4. En la modalitat 9.2 i 9.3 caldrà fer un ingrés al número de compte de DINAMIKS (ES14) 0081 0562 66 0001143515 posant de concepte NOM ESDEVENIMENT (COGNOMS DEL TUTOR/A LEGAL).

11. Anul·lacions/Modificacions

  1. El client podrà anul·lar o modificar la contractació fins a 14 dies naturals previs a la data  de l’activitat i es retorna el total de la reserva.
  2. Si anul·la o es modifica l’esdeveniment fins 7 dies abans de l’inici de l’activitat, Dinamiks es  compromet a mantenir el 100% del dipòsit abonat pel client durant 12 mesos per a realitzar qualsevol dels serveis de DINAMIKS (Colònies, Festes, Extraescolars, Casals) que s’ofereixin en aquest període.
  3. Durant els 6 dies previs a la data contractada, només es podran mantenir les condicions del punt 10.2 per baixa mèdica justificada (aportant un justificant mèdic), per condicions meteorològiques adverses pronosticades o per altres causes de força major (documentació justificada). Per fer-ho, caldrà avisar mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. amb un mínim de 3h d’antelació respecte l’inici de l’activitat (activitats dins de la província de Barcelona) i 6h d’antelació (activitats fora de la província de Barcelona). Per les activitats previstes per abans de les 12 del migdia, caldrà enviar el correu el dia anterior dins de l’horari d’emergències de Dinamiks (de 9a 21h). En cas d’haver contractat servei de càtering, serà necessari enviar el correu d’anul·lació amb un mínim de 24h d’antelació i abans de les 15 de la tarda (48 hores d’antelació per l’opció de menú infantil II). En cas contrari, implicarà la pèrdua total de l’import de la reserva.

12. Els apartats 1, 3, 4, 9, 10, 11, 16 són condicions d’obligat compliment per les condicions de l’apartat de les Colònies , Casals i Extraescolars que també són valides per les condicions de festes particulars i s’han de seguir i respectar.

 

FESTES GROSSES 


 1. Si no es respecten o es compleixen qualsevol dels punts exposats a continuació, Dinamiks es reserva el dret d'anul·lació de la contractació del servei.
 2. Aquestes condicions només corresponen als serveis contractats per entitats o institucions.
 3. Si no es respecten o es compleixen qualsevol dels punts exposats a continuació, Dinamiks es reserva el dret d'anul·lació de la contractació del servei.
 4. Les activitats ofertes per Dinamiks es desenvolupen en centres, parcs, o espais que el client proposa, i estan subjectes a les condicions meteorològiques. Aquestes condicions poden canviar abans o durant la realització  de l'activitat, i això pot comportar una modificació en el programa de la mateixa, fins i tot l’anul•lació si fos necessari.
 5. Totes les activitats contractades amb DINAMIKS, inclouen assegurança d'accidents i de responsabilitat civil contractada amb la companyia asseguradora  Atlantis Seguros. L’assegurança no cobreix cap tipus de negligència pels usuaris durant la realització d’una activitat, ni per l’entitat contractant.
 6. Dinamiks no es fa responsable dels usuaris que participin de les activitats. Aquests hauran d’informar prèviament d’aquells estats de salut, com per exemple, malalties cardiovasculars, problemes de mobilitat o psicomotricitat, problemes de visió greus, trastorns psiconeurològics, o qualsevol altre patologia o malaltia, que pogués suposar un risc per a la seva integritat física durant el desenvolupament de l’activitat a contractar o contractada. No fer-ho o ocultar-ho suposa la pèrdua dels drets d’assegurança i de responsabilitat de Dinamiks.
 7. Totes les activitats de Festes Grosses de DINAMIKS estan dissenyades per un públic infantil, juvenil i familiar, per tant, cal informar de l’edat dels participants.
 8. El preu de les activitats de festes Grosses publicades a la WEB de DINAMIKS, inclou tot el material tècnic necessari per a desenvolupar-la.
 9. Les necessitats de monitors/es de cada activitat està estipulada per Dinamiks depenent de la tipologia del Servei. 
 10. Dinamiks informarà amb antelació de les necessitats tècniques necessàries tals com punts llum o aigua, tarimes, etc., i si ho considera oportú farà una visita prèvia de l’espai.
 11. El client es fa responsable d’informar a Dinamiks de l’espai disponible, així com de tots els permisos que s’han de demanar, per a què l’activitat es dugui a terme amb les màximes garanties.
 12. Al demanar informació d’un servei de festes grosses DINAMIKS es compromet a enviar prèviament informació de la possible activitat (temporització, tipologia activitat i pressupost), i si aquesta és acceptada i reservada, el client haurà de signar el pressupost de l’activitat, i rebrà tota la informació complementària d’aquesta. Les observacions finals es tractaran per la via que ambdues parts estimin oportunes, ja siguin per telèfon, reunió o altra.
 13. L’entitat que contracta el servei es compromet a seguir i respectar els horaris contractats per la bona gestió dels serveis.
 14. Les pèrdues de material, danys a les instal·lacions o danys al material de les activitats, per la negligència dels usuaris, l’entitat que signa la contractació és compromet a cobrir les despeses generades en tal cas.
 15. Dinamiks disposa de fulls de reclamació oficials a disposició dels clients.
 16. Es carregarà un suplement de transport en cas que l’activitat es realitzi a una distància superior a 10km d'anada. Aquest suplement serà de 12€ per distància entre 20-40km i de 20€ per distància entre 40-60km (anada i tornada). Per distàncies superiors es cobrarà en funció del quilometratge, peatges i cost desplaçament de l'equip de monitors. La zona de referència per calcular les distàncies és Sant Cugat del Vallès.
 17. Per efectuar la contractació el client podrà optar per 2 modalitats de pagament. Pagament fraccionat, o segell més firma de l'entitat previ a l'activitat i ingrés total al finalitzar l'esdeveniment.
  1. En la modalitat de Transferència, el client podrà fer un pagament del 30% (40% en el cas de contractar algun inflable) al número de compte de DINAMIKS (ES14) 0081 0562 66 0001143515 posant de concepte NOM ESDEVENIMENT (NOM ENTITAT), però sempre durant les 48h posteriors a l'aprovació de l'estudi de l'activitat (firma, segell). La resta s’ha de formalitzar un cop finalitzada l’activitat per transferència bancaria.  
  2. En cas de que per normativa, la institució contractant hagi d’efectuar el pagament de la reserva del 30% (40% en el cas de contractar algun inflable) amb posterioritat a la data de realització de l’activitat, aquesta haurà de signar i segellar el pressupost i les condicions de l’activitat màxim en les 48h posteriors a l'aprovació del pressupost, i efectuar el pagament integral al finalitzar l’esdeveniment.

18. Anul·lacions/Modificacions

  1. El client podrà anul·lar o modificar la contractació fins a 60 dies naturals previs a la data de l’activitat, i es retorna el total de la reserva.
  2. El client té dret a aplaçar o modificar les condicions de l’activitat fins a 30 dies abans de la data contractada. En aquest cas, Dinamiks es compromet a mantenir el 100% del dipòsit abonat pel client i  se li reservarà durant 12 mesos, per a realitzar qualsevol dels serveis de Festes Grosses de DINAMIKS.
  3. Durant els 29 dies previs a la data contractada, només es podran mantenir les condicions del punt 16.2 per condicions meteorològiques adverses pronosticades o per altres causes de força major (documentació justificada). Per fer-ho, caldrà avisar mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la. amb un mínim de 24h d’antelació respecte l’inici de l’activitat. En cas contrari, implicarà la pèrdua total de l’import de la reserva. En el cas de contractació d’inflables l’anul·lació s’haurà de realitzar amb un mínim de 3 dies d'antelació, sinó també implicarà la pèrdua total de l’import de la reserva.

19. Per optar als Descomptes del 5% el client ha de complir les següents condicions:

  1. Descompte del 5% si ha contractat algun servei de Dinamiks els darrers 12 mesos.
  2. Descompte del 5% si es tracta d’una entitat sense ànim de lucre
  3. Tots aquests descomptes són acumulables fins a un màxim d'un 10%.
  4. Per descomptes promocionals especials s'ha de contactar amb Dinamiks, i l'única modalitat de pagament serà mitjançant transferència bancària.

20. Dinamiks facturarà al client amb les següents dades fiscals:

Nom: Dinamiks Educació Lleure i Esport SL

Adreça: Pstge Rosselló 1, 08173 Sant Cugat del Vallès

NIF: B-65707804