Dimarts, 13 Octubre 2015 12:23

Excursió en família: Torrent de Colobrers!

Us animem a fer un tomb en #família i visitar el Torrent de Colobrers!

El torrent de Colobrers també és conegut amb el nom de torrent de la Tosca, de Can Pagès o la Boca del Llop, i és un dels espais més valorats del rodal sabadellenc.

Té uns 6 km de longitud. Neix a la serra del Vent, de Castellar del Vallès, travessa el pla de la Bruguera i, en entrar al terme de Sabadell, s'encaixa al terreny tot formant unes ribes alteroses i abruptes. Gairebé al final del recorregut passa entremig de Can Garriga i Can Pagès i desguassa al riu Ripoll prop del pont de Castellar.

L'aigua que aporta el torrent procedeix de la font de Can Moragues i també dels diferents i rics aqüífers de la zona. Part d'aquesta aigua es capta en una mina i es condueix per galeries subterrànies, recs i fins i tot un petit aqüeducte. Els destinataris són encara els quatre propietaris de l'entorn que se la repartiren l'any 1856: els Pagès, els Garriga, els Moragues i els Barata.

L'espectacularitat de l'indret és deguda en part a les espècies vegetals, que hi són exuberants.